EN

Personel Özlük&Bordrolama Hizmetleri

Personel Özlük&Bordrolama Hizmetleri

Günümüzde işletmelerin artan maliyetleri sebebiyle dışarıdan hizmet alımını zorunlu kılmaktadır.Yaklaşık 20 yıllık İnsan Kaynakları deneyimimiz ve tecrübelerimiz ile  şirketinizin Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yurutmekteyiz.

Doğru insanları, doğru işlerde istihdam ederek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek,İnsanların performanslarına uygun şekilde işde yükselmelerini sağlamak,Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak,

Çalışanların performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,
Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak; kişilerin iş performanslarına dayalı ücret takdir etmek ve bunu mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde gerçekleştirmek ve aynı zaman da eğitim ihtiyaçlarını belirleyip gerek kişisel gerek ise takım halinde oluşturduğumuz Modullerle sizlere hizmet sunmaktayız.
 

*Özlük ve Bordrolama Tahakuk İşlemleri

*Teşvik Yönetimi (SGK ,İşkur, Vergi Dairesi)

*Bütçe ve Maliyet Analizleri yaparak karlılık oranlarının arttırılması