EN

Sosyal Güvenlik Uzm.

Sosyal Güvenlik Uzm.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı konusunda Sosyal Güvenlik uzmanlarımız şirket ve şahısları doğru bilgilendirme yaparak işlemlerin kısa surede sonuçlanmasını sağlamaktadır. Günümüzde bilgi karmaşası sebebiyle güncel kanun ve yöentmeliklere ulaşmak doğru yorumlamak uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında verdiğimiz hizmetlerin çerçevesi oldukça geniştir. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız.Çalışanlarınıza barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmeniz için iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,
 • İş yeri tescil işlemleri, İş yeri devir ve birleşmeleri,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları,Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları,
 • Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları, Emeklilik ve tahsis talep işlemleri,
 • Bordrolama,İbra,Fesih,İkale ihbar, ihtar,kıdem, yıllık izin konularında mevzuata uygunluk ve uygulama danışmanlığı yapılması ve hazırlanması Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması
 • İş Sözleşmeleri ve Özlük Dosyalarının mevzuata uygunluk denetimi ve hazırlanması
 • Çalışma ve Ara Dinlenme Süreleri mevzuata uygunluk denetimi.
 • İşyerinde ücret kesme cezalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
 • İşyerinde özlük dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
 • İşyerinde disiplin yönetmeliği ve uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
 • İşyerinde fazla mesai uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.